Ukratko o firmi
Osnivanje
Društvo je osnovano Odlukom osnivača Ljubomira Todorovića 1.2.1997. godine i upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I558/97 od 12.3.1997. godine i broj UF/I-4033/00 od 20.11.2000. godine, kada je usklađena Odluka o osnivanju sa Zakonom o privrednim društvima.
Uprava: Funkciju uprave vrši direktor Ljubomir Todorović.
Djelatnost
1. IZDAVAČKA DJELATNOST - izdavanje knjiga, brošura, prospekata, publikacija, riječnika i enciklopedija (vidi knjige)
Fineks, trenutno, najviše izdaje stručne knjige iz oblasti prava i ekonomije kao što su zbirke propisa, komentari novodonesenih i aktuelnih propisa sa praktičnim savjetima za primjenu u praksi i sl.
Naročito važne i tražene su knjige u pretplati. One se izdaju svake godine, a u toku godine kupcima ovih knjiga se redovno dostavljaju "Dopune" putem kojih se isti obavještavaju o svim izmjenama i dopunama već postojećih propisa i o novodonesenim propisima. Fineksove knjige u pretplati su:
a) Registar propisa Bosne i Hercegovine
U ovoj knjizi su registrovani propisi entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske), deset kantona u Federaciji BiH, u Brčko Distriktu BiH i na nivou države Bosne i Hercegovine, koji su na snazi na dan 1. januara tekuće godine. U toku godine izdaju se Dopune Registra. Propisi su registrovani po hijerarhijskom redu (ustav, zakon, uredba, pravilnik, odluka, naredba, uputstvo).(detaljnije vidi knjige)
b) Priručnik o porezima i doprinosima - kompilirani i prečišćeni propisi
S obzirom na državnu strukturu sa više nivoa zakonodavne vlasti kakva je u Bosni i Hercegovini i u uslovima tranzicije kada se često mijenjaju poreski propisi, ovaj Priručnik omogućava brzo i lako snalaženje u mnoštvu propisa o porezima na proizvode, usluge, te dohodak građana i pruža pravovremene informacije o svim njihovim izmjenama i dopunama. U cilju pravovremenog informisanja, "Fineks" redovno šalje Dopune Priručnika svim pretplatnicima. Za značajne propise "Fineks" dostavlja obavještenje o njima putem faxa svim kupcima odmah po objavi u službenim glasilima, a prije štampanja Dopuna.
Priručnik sadrži kompilirane i prečišćene propise o porezima i doprinosima sa pregledima stopa u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH, Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH i deset kantona Federacije BiH.
(detaljnije vidi knjige)
2. VRŠENJE USLUGA
Računovodstvene, knjigovodstvene, pravne i kontrolne usluge, te poslovno savjetovanje i dr. (vidi usluge)
3. PRODAJA KNJIGA

Prodaja se vrši u Bosni i Hercegovini u oba entiteta - u Federaciji BiH na području svih deset kantona sa 84 opštine, te u Republici Srpskoj u 60 opština i Distriktu Brčko.
U međunarodnom pogledu prodaja se vrši u Republici Sloveniji - Ljubljana, Republici Hrvatskoj - Zagreb, i Srbiji i Crnoj Gori - Beograd i Novi Sad.
Zahvaljujući razmjeni knjiga između Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i raznih biblioteka širom svijeta Fineksove knjige se mogu naći u sljedećim zemljama:
- u SAD - Library Of Congress - Washington,
- u V. BRITANIJI - British Library - London i
- u bibliotekama susjednih zemalja.

4. DESETOGODIŠNJICA RADA

Uz izdanje Registra propisa Bosne i Hercegovine za 2007. godinu obilježava se i desetogodišnjica njegovog prvog izlaska i deset godina uspješnog rada Fineksa. Na tom putu Fineks je postao savremeno i moderno izdavačko privredno društvo i društvo za vršenje raznih finansijskih i drugih usluga. To je opravdan razlog da se, ovom prilikom, vratimo unazad i nešto kažemo o razvojnom putu ove dvojice vršnjaka i o stručnim kadrovima koji su svojim radom i stvaralaštvom doprinijeli da taj put bude popločan mozaikom uspjeha.
Odlukom o osnivanju preduzeća za finansijsko-ekonomske ekspertize, izdavaštvo i marketing društvo jednog lica - Sarajevo od 1. februara 1997. godine, koju je donio Ljubomir Ljubo Todorović kao osnivač, počela je Fineksova životna priča. Odluka o osnivanju je upisana u Sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu 12. marta 1997. godine; mijenjana je i dopunjavana dva puta - 31.12.1997. godine i 24. aprila 2000. godine. Izmjene i dopune Odluke upisane su u isti sudski registar 20. februara 1998. godine i 20. novembra 2000. godine od kada posluje pod firmom: Društvo za finansijsko-ekonomske ekspertize, izdavaštvo i marketing "Fineks" d.o.o. Sarajevo.
Od brojnih djelatnosti, koje su registrovane, Fineks je razvio i usavršio izdavačku, poresko savjetovanje i druge finansijske usluge, kupoprodaju knjiga drugih izdavača i prodaju knjiga iz vlastitog izdanja. U deceniji svog postojanja izdao je 70 naslova od čega 65 stručnog, odnosno naučnog karaktera, uglavnom vezano za propise – komentare propisa, obrazloženja, akte za njihovu praktičnu primjenu, zbirke propisa, a pet iz beletristike, te 70 publikacija tromjesečnih dodataka Registru propisa i Priručniku o porezima i doprinosima. Pri tome je uređeno, lektorisano, izvršena korektura 27.912 strana odštampanog teksta, a ukupno je štampano 15.215.216 stranica prelomljenog i pripremljenog teksta. Pored toga, doštampano je 17 knjiga sa 4.232 strane ukupno i štampano još 1.685.130 strana teksta od kojeg su sačinjene te knjige.
Među ovim brojem naslova nalazi se i Registar propisa Bosne i Hercegovine koji je osnova za sve druge poslove u izdavaštvu i u vršenju finansijskih i drugih usluga u Fineksu, a kod poslovnih partnera neophodni stručni priručnik za primjenu propisa na području BiH. Autor ovih redova, u saradnji sa vrijednim stručnim saradnicima, otpočeo je jedan mukotrpan enciklopedijski, autorizovani posao na izradi Registra svih propisa koji su na snazi 1.1.1997. godine.
Pošto je izrađen prije Fineksovog osnivanja, Registar je objavljen kod NIP «Privredna štampa» Sarajevo na 176 strana. Od tada do danas, u minuloj deceniji, Registar je izlazio u Fineksu iz godine u godinu, adekvatno dopunjavan brojem objavljenih propisa u zakonodavstvima na području BiH i «narastao» je na 670 strana u Registru za 2007. godinu. To je bilo i mjerilo formalnog rasta promjena u zakonodavstvu i pratećim propisima u BiH. Sada Fineks i Registar propisa putuju u drugu deceniju života, u svoju bolju budućnost. Nadam se da će oni u to vrijeme biti rasterećeni nepotrebnim propisima naše prošlosti, a više dosljednije primjene onog što je propisano i što će biti propisano.
U proizvodnji knjiga učestvuju mnogi kooperanti poslova. To su poslovi autorâ, recenzenatâ, korektorâ, lektorâ i urednika, tehničkih urednika, registracija u biblioteci, štampanje u štampariji, promocije odnosno prikazi knjige i dostava kupcima-čitaocima. Utoliko je bilo teže baviti se izdavaštvom u minuloj deceniji, savladati sve prepreke na izdavanju ovako značajnog tiraža knjiga.
Zahvaljujući, prije svega čitaocima - kupcima, koji su u našim knjigama prepoznali stručnog saradnika koji će im olakšati primjenu propisa u obavljanju zakonom propisanih poslova, Fineks se organizovao i angažovao brojne stručne i druge poslanike da ta znanja dođu do čitaoca u odgovarajućem obimu, kvalitetu i na vrijeme. U toj strukturi stručnih radnika za Fineksove uspjehe dugujem zahvalnost prvo svim zaposlenim u Fineksu.
Osnova za izdavanje svake knjige je stvaralački autorizovani rad koji dalje, okuplja druge kooperante u njenom izdavanju.
Uz moju malenkost, u minuloj deceniji svoje autorske radove prodali su Fineksu Prof.dr Miodrag Simović, Mensur Hadžimusić, Goran Salihović, Mehmed Deković, Osmo Polutak i pok. Rasim Okić. Njima dugujem neizmjernu i veliku zahvalnost za stvaralački autorski rad zavidnog kvaliteta.
Knjiga prije izdavanja zahtijeva kritičku ocjenu i popravku (recenziju). Fineksovi naslovi u minuloj deceniji prošli su svi kroz osmatračnicu stručnih, naučnih i umjetničkih recenzenata. Za recenziju Fineksovih izdanja u minuloj deceniji dugujem zahvalnost Prof. dr Neđi Miličeviću, Prof. dr Miodragu Simoviću, Prof. dr Miloradu Živanoviću, Prof. Velidi Džinović, Raziji Tunović, Mirsadi Ožegović, Hilmi Barudžiji, Hašimu Smajiću, Momiru Stefanoviću, Neđi Draškoviću, Stevi Filipoviću, pok. Vitomiru Šafranu, Hasi Tajiću, Osmi Polutku, Darku Todorovići, Hafizu Koraću, Tatjani Efendić, Tidži Dimač, Mensuru Hadžimusiću, Jadranki Todorović, Savi Radišković i Suadu Memiću.
Za uspješno likovno rješenje Fineksovih naslova zahvalnost ide mojoj kćerki Vanji Desančić, a za DTP pripremu Sabahudinu Alađuzu, Jadranki Todorović i Darku Todoroviću.
U minuloj deceniji Fineks je ostvario zavidan nivo poslovne saradnje sa poznatim štamparijama u Federaciji BiH u kojim su, na obostrano zadovoljstvo, štampani naslovi njegovih izdanja. U tom kontekstu, ističem da je najveći dio tiraža štampan u poznatoj štampariji «Fojnica» iz Fojnice, čijim radnicima i njihovom direktoru Šehziji Buljini mnogo zahvaljujem na korektnom, stručnom i ažurnom radu, s kim je bilo zadovoljstvo sarađivati. Pored tog, manji dio naslova štampan je u štampariji «Avaza» i štampariji DES-a čijim radnicima dugujem zahvalnost, a generalnom direktoru «Avaz»-a Radonjčiću i direktoru DES-a Džemi Bašiću, zahvalnost i zato što omogućiše da se Fineksovi naslovi štampaju uvijek u dogovorenom kvalitetu i roku.
Fineks je prodaju knjiga organizovao u direktnom marketingu kojeg smo nazvali «Mini multilevel marketing». To je direktna prodaja od vrata do vrata putem vanjskih komercijalista sa podrškom prodaje elektronskom poštom ili faksom. Za uspješnu marketinšku obradu tržišta i prodaju naših knjiga zahvaljujemo spoljnim komercijalistima: Prof. Asimu Banjanoviću, Franji Juriću, Mustafi Veliću, Rajku Ećimoviću, Branku Ćupoviću, Seadu Badiću, Sabihi Sarvan, Hidajetu Sijerčiću, Ljubici Srdanović, Adili Patković, Kenanu Mujkanoviću, Dragani Đaković, Himzi Dukiću, Nadi Mijatović, Ismetu Nikšiću, Milosavu Miloviću, Seadu Kuriću, Petru Ivančiću, Gordani Hanušić i drugima.
Posebno sam zadovoljan što je Fineks u minuloj deceniji ostvario zavidnu harmoničnu saradnju sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine (NUB BiH) koja omogućuje da publikacije iz bibliografije budu blagovremeno registrovane u NUB BiH i, od 10 obavezno dostavljenih primjeraka svakog naslova, rasporede u razne biblioteke u BiH i bibliteke u međunarodnoj razmjeni. Za to NUB BiH dugujem zahvalnost i izražavam želju da se ta saradnja i dalje usavršava.
Zahvalnost dugujem i izdavačima službenih glasila u Federaciji, Republici Srpskoj, Brčko distriktu i glasilima u kantonima za blagovremenu dostavu svojih zvaničnih listova.
Kada sam se usudio da nabrajam i zahvaljujem se pojedinim učesnicima u desetogodišnjem radu Fineksa, bio sam svjestan rizika da to ni blizu neću moći učiniti jer ih je mnogo.
Zbog toga, svoju zahvalnost, u ime Fineksa, upućujem i svim pravnim i fizičkim licima koji na bilo koji način učestvovaše u izdavanju, distribuciji i kupovini knjiga, naručivanju i vršenju finansijskih i drugih usluga.
Ne mogu a da ne pomenem svoje kćeri Sanju i Vanju i zetove Sinišu i Danka koji su pomogli u realizaciji nekih projekata i moralno podržali sve moje napore u Fineksu. Zahvalan sam im mnogo na tome.
I na kraju, da nije bilo moje supruge Dušanke, ove priče o desetogodišnjem radu Fineksa ne bi ni bilo. Ideja o osnivanju Fineks-a je bila njena. Uložila je svu stvaralačku snagu u organizovanju, neposrednom radu i upravljanju poslovima računovodstva, marketinga, pravnih i kadrovskih poslova. Njena je velika zasluga u podršci izrade prvog izdanja Registra propisa Bosne i Hercegovine. Dugujem joj neizmjernu zahvalnost.

Direktor - urednik
Ljubo Todorović

5. PETNAESTOGODIŠNJICA RADA
U februaru 2012. godine navršava se 15 godina od osnivanja Društva za finansijsko-ekonomske ekspertize, izdavaštvo i marketing "Fineks" d.o.o. – Sarajevo.
U tom periodu "Fineks" je uspješno prošao fazu osnivanja, izbora djelatnosti, od više registrovanih na izdavačku i vršenje finansijskih usluga, koje dominatno učestvuju na bosanskohercegovačkom tržištu i šire, prodro, učvrstio se na tržištu i postao moderno privredno društvo za izdavanje stručnih i knjiga beletristike, te vršenju finansijskih i drugih usluga. Pod njegovim okriljem spontano je nastala i nazvana Biblioteka mostovi, koja simbolizuje mostogradnju od dogovorne u tržišnu ekonomiju i ulazak u EU.
Poslije desetogodišnjice njegovog postojanja i rada, poduprt stvaralačkim radom vrijednih i poznatih autora, iz raznih stručnih i naučnih oblasti, recenzenata, lektora i redaktora, "Fineks" nastavlja trend uspješnog poslovanja, puneći rafe svoje biblioteke. U 15 godina svog postojanja, "Fineks" je izdao i štampao 224 knjige od kojih 89 stručnih, 10 beletristike i 26 doštampanih, te 99 publikacija tromjesečnih dodataka Registru propisa i Priručniku za poreze i doprinose. Pri tome je uređeno, izvršena lektura i redakcija 44.681 a u štampariji štampano 25.709.784 strana teksta. Na svim knjigama urađeno je adekvatno i kvalitetno likovno rješenje.
Iste godine (1997), kada je osnovan "Fineks", rođen je i njegov vršnjak Registar propisa Bosne i Hercegovine (Registar), a naredne, 1998. i Priručnik o porezima i doprinosima. Te dvije knjige predstavljaju osnovu i kičmu izdavačke djelatnosti i vršenja finansijskih usluga u "Fineksu", a kod poslovnih partnera svakodnevni "alat" za rad njihovih stručnih radnika: knjigovođa, računovođa, revizora, advokata, sudija, službenika oragana uprave, rukovodećih i upravljačkih struktura kod pravnih i fizičkih lica.
Uspješnost "Fineks"-a u proteklih 15 godina najbolje se vidi u povećanju obima kod ove dvije knjige. Registar je 1997. godine štampan i izdat na 176 strana, a za 2012. na 850 strana ili pet puta više, a Priručnik o porezima i doprinosima 1998. godine štampan i izdat na 282 strane, a za 2012. godinu na 853 strane ili tri puta više.
Sve ovo što je u "Fineksu" proizvedeno, dalje je registrovano u skladištima, računovodstvu, ponuđeno i odnijeto, odnosno otpremljeno kupcima, za čiju blagovremenost "Fineks" je dobivao česte zahvalnice. U ovoj fazi aktivnosti "Fineksu" veliki doprinos su dali spoljni saradnici, a naročito akviziteri.
Zbog vidnih petnaestogodišnjih rezultata iskreno se zahvaljujem radnicima "Fineksa", spoljnim saradnicima i svim kupcima "Fineksovih" knjiga i usluga sa željom da nastavimo saradnju u kojoj će "Fineksova" bistra rijeka i dalje teći.

Direktor – urednik
Ljubo Todorović

Zadnja promjena: